มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายกประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม

25591220_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90_0005 25591220_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90_0006 25591220_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90_0007 25591220_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90_0009 s__3768324 s__3768325

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

และสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บุคลากรประจำศูนย์ ฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงาน

Loading