มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก จัดอบรม STEM ศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณาจารย์หลักสูตรปฐมวัย

จัดอบรม STEM ศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และผู้สนใจ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม รักษาการหัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รังสันต์ จันทะรักษ์ หัวหน้าศูนย์ STEM ศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะฯ มาเป็นวิทยากรในการอบรม

DSC_0007 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0030 DSC_0037 DSC_0044 DSC_0057 

Loading