มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.ร่วมกับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ประชุมหลักสูตร Pre-Teacher Programme

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคณะฯ ร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการ คณะครู และฝ่ายวิชาการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

ในโครงการความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร Pre-Teacher Programe ณ ห้องประชุม โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น.S__7307302 S__7307303 S__7307305 S__7307306 S__9314381 S__9314383

Loading