มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก จัดอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย WBSC-LMS

ว่าที่ รต.พัฒนพงศ์ ตันเจริญ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย WBSC-LMS ให้นักศึกษาศูนย์นครนายก

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร                                                                              318063 318064

Loading