มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค

IMG_3358 IMG_3361 IMG_3362 IMG_3365

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมร่วมกับหัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค 

เรื่องการจัดสอบบรรจุครูสังกัดเทศบาล (กรณีพิเศษ) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานความโปร่งใส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading