16508044_1168602329923301_3698301819564332715_n 16508391_1168602233256644_4332454958019087686_n 16508814_1168602379923296_2932415273123348798_n 16602796_1168602116589989_5256023606139219593_n 16681501_1168602369923297_2930912404674751871_n 16684169_1168602453256622_7334808936205195944_n

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าพบดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เพื่อร่วมปรึกษาการจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเป็นแผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ณ.ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด