มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมเตรียมความพร้อม รองรับการตรวจประเมินจากครุสภา

25600216_๑๗๐๒๑๖_0003 25600216_๑๗๐๒๑๖_0004 25600216_๑๗๐๒๑๖_0008 25600216_๑๗๐๒๑๖_0009 25600216_๑๗๐๒๑๖_0010 25600216_๑๗๐๒๑๖_0011 25600216_๑๗๐๒๑๖_0012 25600216_๑๗๐๒๑๖_0013

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากครุสภา นำโดย ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.เบญวรรณ กี่สุขพันธ์ คุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ให้เกียรติมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการรับการตรวจประเมิน โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง พร้อมบุคลากร ณ ห้องเฟื้องฟ้าขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading