มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชุมศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา

S__7790615 S__7790616 S__7790617

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมบุคลากรมอบนโยบายและแนวทางในการรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 4 (อาคารสำนักงาน)

Loading