มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

20170217_104200 20170217_104241 20170217_104250 20170217_104304 20170217_104400 20170217_104411 20170217_104512 20170217_111517 20170217_111525 20170217_111534 20170217_112202

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 (อาคารเรียนรวม) โดยในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยภายหลังพิธีเปิดงานได้มีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่มีต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปฐมวัย ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งกิจกรรมการต้อนรับพี่ปี 5 กลับบ้านจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

Loading