มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจสาขาการศึกษาปฐมวัย

20170228_๑๗๐๓๐๑_0001 20170228_๑๗๐๓๐๑_0002 20170228_๑๗๐๓๐๑_0003 20170228_๑๗๐๓๐๑_0004 20170228_๑๗๐๓๐๑_0006 20170228_๑๗๐๓๐๑_0007 20170228_๑๗๐๓๐๑_0008

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจสาขาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับฟังข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และเยี่ยมชมอาคารเรียนใหม่รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆ

Loading