มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

S__104103940 S__104103941 S__104103942 S__104103943 S__104103945

มสด.นครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ มาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *