มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดนิทรรศการ “ละอออุทิศ เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท”

 

วันที่ 10 มีนาคม 2560 20170310 #1_๑๗๐๓๑๑_0002 20170310 #1_๑๗๐๓๑๑_0003 20170310 #1_๑๗๐๓๑๑_0005 20170310 #1_๑๗๐๓๑๑_0008 20170310 #1_๑๗๐๓๑๑_0009 20170310_๑๗๐๓๑๑_0004 20170310_๑๗๐๓๑๑_0005 20170310_๑๗๐๓๑๑_0006 โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการการเล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาทมากกว่า 50 กิจกรรม และการแสดง การเสวนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ เวลา 9.00-12.00 น. ณ สนามโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

Loading