มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำเสนอศูนย์ ฯ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนมีนาคม

25600331_170331_0001 25600331_170331_0002 25600331_170331_0003 25600331_170331_0004 25600331_170331_0005 25600331_170331_0006 25600331_170331_0007 25600331_170331_0008 25600331_170331_0009 25600331_170331_0010 25600331_170331_0011

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยประธานการประชุม ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยยศ ชาวระนองได้นำเสนอข้อมูลของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Loading