มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรศูนย์นครนายกเข้าร่วมประชุม SDU QA

369954 369955 369956 369957

 

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 บุคลากรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมประชุม “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร อาคารเรียนประถมศึกษา

Loading