มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงาน KM.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

18191475_1322192051208497_1322525905_n

18190801_1322192054541830_2117290294_n

18191074_1322192024541833_15377969_n

18191229_1322192047875164_13301781_n

18191273_1322192004541835_1147282911_n

18191598_1322192017875167_1605502002_n

18197216_1322192011208501_2039462377_n

18217210_1322192044541831_1688478789_n

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในด้านการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานในการประชุม

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *