มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่สูทกรรม

IMG_2088

IMG_2100

IMG_2139

IMG_2143

IMG_2165

IMG_2166
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตัั้งนครนายก โดยอาจารย์ธรมวรรณ เปรมศรี(รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ) ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ โดยคุณพนัสสนัน แย้มฉ่ำไพร ส่งบุคลากรเข้าให้ความรู้(วิชาการ)และฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่สูทกรรม (ผู้ประกอบอาหาร) ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยพันเอกไกรภพ ไชยพันธ์ ผู้บังคับการกรมการทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ให้การต้อนรับ

Loading