มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก นำเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ฯ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ประชุมกับผู้ว่า_170525_0001

ประชุมกับผู้ว่า_170525_0002

ประชุมกับผู้ว่า_170525_0003

ประชุมกับผู้ว่า_170525_0004
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าพบนายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ในการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครนายก

Loading