มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program สัปดาห์ที่ 2

pre-teacher 2_170526_0001

pre-teacher 2_170526_0002

pre-teacher 2_170526_0003

pre-teacher 2_170526_0004

pre-teacher 2_170526_0005

pre-teacher 2_170526_0006

pre-teacher 2_170526_0007

pre-teacher 2_170526_0008

pre-teacher 2_170526_0009

pre-teacher 2_170526_0010

pre-teacher 2_170526_0011

pre-teacher 2_170526_0012

pre-teacher 2_170526_0013

pre-teacher 2_170526_0014

pre-teacher 2_170526_0015

pre-teacher 2_170526_0016
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ Pre-teacher program ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไทย ปัญหาและเป้าหมายของการจัดการศึกษาไทย นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ในเรื่องการสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด และการพัฒนาบุคลิกภาพ เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์ฯนครนายก โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภับ และอาจารย์พันธ์ทิพย์ สิงห์ปาน

Loading