มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก ประชุมบุคลากรสายวิชาการ

126060

126064

126065

126066
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำศูนย์นครนายก เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 ณ.ห้องประชุม 554 อาคารเรียนสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading