มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สำนักกิจการพิเศษ จัดอบรมการพัฒนาเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

อบรมอาหาร 8 มิ.ย._170608_0001

อบรมอาหาร 8 มิ.ย._170608_0002

อบรมอาหาร 8 มิ.ย._170608_0003

อบรมอาหาร 8 มิ.ย._170608_0004

อบรมอาหาร 8 มิ.ย._170608_0005

อบรมอาหาร 8 มิ.ย._170608_0006
416138

416139

416140

416141

416142

416143

416144
โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน สำหรับการบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์นครนายก โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กับผู้ประกอบอาหารของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มีความชำนาญ มีเทคนิค วิธีการ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้างสรรค์เมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการอบรมในครั้้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ฉัตรชนก บุญไชย และ อ.ยศสินี หัวดง จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากร การอบรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 545(อาคารสังคมศาสตร์) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading