มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

นิเทศ 9 มิ.ย._1

นิเทศ 9 มิ.ย._2

นิเทศ 9 มิ.ย._3

นิเทศ 9 มิ.ย._4

นิเทศ 9 มิ.ย._5

นิเทศ 9 มิ.ย._6

นิเทศ 9 มิ.ย._7

นิเทศ 9 มิ.ย._8

นิเทศ 9 มิ.ย._9

นิเทศ 9 มิ.ย._10

นิเทศ 9 มิ.ย._11

นิเทศ 9 มิ.ย._12

นิเทศ 9 มิ.ย._13

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองและโรงเรียนบ้านแหลมหิน จังหวัดปราจีนบุรี นำโดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

Loading