มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

นิเนศ 23มิ.ย._1

นิเนศ 23มิ.ย._2

นิเนศ 23มิ.ย._3

นิเนศ 23มิ.ย._4

นิเนศ 23มิ.ย._5

นิเนศ 23มิ.ย._6

นิเนศ 23มิ.ย._7

นิเนศ 23มิ.ย._8

นิเนศ 23มิ.ย._9

นิเนศ 23มิ.ย._10

นิเนศ 23มิ.ย._11

นิเนศ 23มิ.ย._12

นิเนศ 23มิ.ย._13

นิเนศ 23มิ.ย._14

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี

Loading