มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program

pre-teacher 23มิ.ย._1

pre-teacher 23มิ.ย._2

pre-teacher 23มิ.ย._3

pre-teacher 23มิ.ย._4

pre-teacher 23มิ.ย._5

pre-teacher 23มิ.ย._6

pre-teacher 23มิ.ย._7

pre-teacher 23มิ.ย._8

pre-teacher 23มิ.ย._9

pre-teacher 23มิ.ย._10

pre-teacher 23มิ.ย._11

pre-teacher 23มิ.ย._12

pre-teacher 23มิ.ย._13

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *