มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

นิเทศ 12-13 กค._1

นิเทศ 12-13 กค._2

นิเทศ 12-13 กค._3

นิเทศ 12-13 กค._4

นิเทศ 12-13 กค._5

นิเทศ 12-13 กค._6

นิเทศ 12-13 กค._7

นิเทศ 12-13 กค._8

นิเทศ 12-13 กค._9

นิเทศ 12-13 กค._10

นิเทศ 12-13 กค._11

นิเทศ 12-13 กค._12

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *