มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศชาวระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก

ประชุมจังหวัด13 กค._1

ประชุมจังหวัด13 กค._2

ประชุมจังหวัด13 กค._3

ประชุมจังหวัด13 กค._4

ประชุมจังหวัด13 กค._5

ประชุมจังหวัด13 กค._6

ประชุมจังหวัด13 กค._7

ประชุมจังหวัด13 กค._8

ประชุมจังหวัด13 กค._9

ประชุมจังหวัด13 กค._10

ประชุมจังหวัด13 กค._11

ประชุมจังหวัด13 กค._12

ประชุมจังหวัด13 กค._13

ประชุมจังหวัด13 กค._14

ประชุมจังหวัด13 กค._15

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประสานการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ณ ห้องเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *