มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 1)

ปฐมนิเทศ 8สค._1

ปฐมนิเทศ 8สค._2

ปฐมนิเทศ 8สค._3

ปฐมนิเทศ 8สค._4

ปฐมนิเทศ 8สค._5

ปฐมนิเทศ 8สค._6

ปฐมนิเทศ 8สค._7

ปฐมนิเทศ 8สค._8

ปฐมนิเทศ 8สค._9

ปฐมนิเทศ 8สค._10

ปฐมนิเทศ 8สค._11

ปฐมนิเทศ 8สค._12

ปฐมนิเทศ 8สค._13

ปฐมนิเทศ 8สค._14

ปฐมนิเทศ 8สค._15

ปฐมนิเทศ 8สค._16

ปฐมนิเทศ 8สค._17

ปฐมนิเทศ 8สค._18

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.ธมลวรรณ เปรมศรี นายศุภพล กิจศรีนภดลและนายจักรพันธ์ อบอวล นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ร่วมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 1) โดยนำนักศึกษาชมสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและสร้างความภาคภูมิใจ สร้างความรัก และศรัทธาในสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *