มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 3)

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._1

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._2

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._3

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._4

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._5

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._6

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._7

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._8

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._9

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._10

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._11

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._12

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._13

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._14

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._15

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._16

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._17

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._18

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._19

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._20

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._21

ปฐมนิเทศ 10-11 สค._22

บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 3) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังการบรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า” และ “ภาวะการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม” โดยพระประภัทสร ปสนนจิตโต พระวิทยากร และในช่วง 19.00 น. กิจกรรม “ระลึกพระคุณแม่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม” ณ ห้องขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *