มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก

อบรม 28-29 สค._1

อบรม 28-29 สค._2

อบรม 28-29 สค._3

อบรม 28-29 สค._4

อบรม 28-29 สค._5

อบรม 28-29 สค._6

อบรม 28-29 สค._7

อบรม 28-29 สค._8

อบรม 28-29 สค._9

อบรม 28-29 สค._10

อบรม 28-29 สค._11

อบรม 28-29 สค._12

อบรม 28-29 สค._13

อบรม 28-29 สค._14

อบรม 28-29 สค._15

อบรม 28-29 สค._16

อบรม 28-29 สค._17

อบรม 28-29 สค._19

อบรม 28-29 สค._20

อบรม 28-29 สค._21

อบรม 28-29 สค._22

อบรม 28-29 สค._23

อบรม 28-29 สค._24

อบรม 28-29 สค._25

อบรม 28-29 สค._26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กล่าวต้อนรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก และจัดกิจกรรมกลุ่มแบ่งตามตัวชี้วัด ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องขจร 652 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *