มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายกฯอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

งาน26-27สค._1

งาน26-27สค._2

งาน26-27สค._3

งาน26-27สค._4

งาน26-27สค._5

งาน26-27สค._6

งาน26-27สค._7

งาน26-27สค._8

งาน26-27สค._9

งาน26-27สค._10

งาน26-27สค._11

งาน26-27สค._12

งาน26-27สค._13

งาน26-27สค._14

งาน26-27สค._15

งาน26-27สค._16

งาน26-27สค._17

งาน26-27สค._18

งาน26-27สค._19

งาน26-27สค._20

งาน26-27สค._21

งาน26-27สค._22

งาน26-27สค._23

งาน26-27สค._24

งาน26-27สค._25

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก อบรมเชิงปฏิบัติการการนำความรู้สู่การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เรื่อง การใช้ชุดสื่อเพื่อเสริมทักษะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้เกียรติมาเปิดการอบรม พร้อมทั้ง อ.อัญชิฐา ปิยะจิตติ อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอ.กุลธิดา มีสมบูรณ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการใช้สื่อเพื่อเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัย ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *