มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก ร่วมจัดอบรมสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว

S__22036501

S__22036510

S__22036511

S__22036514

S__22036515
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระยอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าอบรม โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรีย์ เกตุคง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ กล่าวความเป็นมาโครงการ คุณสรกานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่าวเปิดการประชุมโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนชาติ จันทโรบล บรรยายให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *