21สค._1

21สค._2

21สค._3

21สค._4

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ Prof. Dr. Mr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ในการมาเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้แนะนำศูนย์นครนายกพร้อมพาชมบรรยากาศภายใน