มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การนำเสนอความคืบหน้าโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 3

สัมมนา3_1

สัมมนา3_2

สัมมนา3_3

สัมมนา3_4

สัมมนา3_5

สัมมนา3_6

สัมมนา3_7

สัมมนา3_8

สัมมนา3_9

สัมมนา3_10

สัมมนา3_11

สัมมนา3_12

สัมมนา3_13

สัมมนา3_14

สัมมนา3_15

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 3 ระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา1 เรื่อง “การนำเสนอความคืบหน้าโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยนักศึกษานำเสนอโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน และมีการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก โดยอาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ ณ ห้องขจร 652 อาคาร 6 ศูนย์ฯนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *