มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ไหว้ครู 31สค._1

ไหว้ครู 31สค._2

ไหว้ครู 31สค._3

ไหว้ครู 31สค._4

ไหว้ครู 31สค._5

ไหว้ครู 31สค._6

ไหว้ครู 31สค._7

ไหว้ครู 31สค._8

ไหว้ครู 31สค._9

ไหว้ครู 31สค._10

ไหว้ครู 31สค._11

ไหว้ครู 31สค._12

ไหว้ครู 31สค._13

ไหว้ครู 31สค._14

ไหว้ครู 31สค._15

ไหว้ครู 31สค._16

ไหว้ครู 31สค._17

ไหว้ครู 31สค._18

ไหว้ครู 31สค._19

ไหว้ครู 31สค._20

ไหว้ครู 31สค._21

ไหว้ครู 31สค._22

ไหว้ครู 31สค._23

ไหว้ครู 31สค._24

ไหว้ครู 31สค._25

ไหว้ครู 31สค._26

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธี และมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายถูกต้องตามอัตลักษณ์ของครูปฐมวัย เพื่อการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานประเพณีที่ดีงาม ในเวลา 7.30-16.00 น. ณ ห้องขจร 652 อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *