มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี

ITAปราจีน31สค._1

ITAปราจีน31สค._2

ITAปราจีน31สค._3

ITAปราจีน31สค._4

ITAปราจีน31สค._5

ITAปราจีน31สค._6

ITAปราจีน31สค._7

ITAปราจีน31สค._8

ITAปราจีน31สค._9

ITAปราจีน31สค._10

ITAปราจีน31สค._11

ITAปราจีน31สค._12

ITAปราจีน31สค._13

ITAปราจีน31สค._14

ITAปราจีน31สค._15

ITAปราจีน31สค._16

ITAปราจีน31สค._17

ITAปราจีน31สค._18

ITAปราจีน31สค._19

ITAปราจีน31สค._20

ITAปราจีน31สค._21

ITAปราจีน31สค._22

ITAปราจีน31สค._23

ITAปราจีน31สค._24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมตำบลท่าตูม และห้องประชุมตำบลหนองกี่

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *