มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19

กีฬานักเรียน 18_170928_0001

กีฬานักเรียน 18_170928_0003

กีฬานักเรียน 18_170928_0005

กีฬานักเรียน 18_170928_0006

กีฬานักเรียน 18_170928_0007

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มสด.นครนายกส่ง อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่่ยมค้ม และอาจารย์ศุภพล กิจศรีนภดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้้งที่ 39 และกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ 19 ระหว่าง นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัด ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *