มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์นครนายก พร้อมทั้งบุคลากรร่วมกันทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดสุตธรรมาราม และวัดเขาชะโงก จังหวัดนครนายก