มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีบุคลากรพร้อมทั้งนักศึกษาให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ประชาชนที่เดินทางร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00-16.00 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

 

 

 

We cannot display this gallery