มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก พร้อมด้วย นางนฤมล โพธิ์ชัย เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *