มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายก แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *