มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาแก่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *