โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายกเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ สอบถาม โทร 087-1328348