มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 29 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทรัพยากรต่างๆในห้องสมุด ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *