มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก อบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและสตรี การคุ้มครองสวัสดิภาพโดยทีมสหวิชาชีพ และกฎหมายค้ามนุษย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและสตรี การคุ้มครองสวัสดิภาพโดยทีมสหวิชาชีพ และกฎหมายค้ามนุษย์ โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยเข้ารับฟังการอบรมดังกล่าว ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายถึงกฎหมายการคุ้มครองเด็กและสตรี กฎหมายการค้ามนุษย์ อำนาจหน้าของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 
 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *