มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์” ด้วยจังหวัดนครนายก มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดนครนายก จึงดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *