มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

รายการลำโพงข่าวชาวนครนายก สัมภาษณ์ศูนย์ฯนครนายก

ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ Press Center/ประมวลผล ได้รับเกียรติจาก รายการลำโพงข่าวชาวนครนายก สัมภาษณ์ อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ถึงความรู้สึกและการทำงานในครั้งนี้ พร้อมสัมภาษณ์ คุณคณากร บันทะโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพลศึกษา สำหรับการให้คำแนะนำในการคีย์ข้อมูลแก่นักศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *