มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬา คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตร์มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมืองดีที่ทันสมัย เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *