มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร์ นิมิตรพรธ์ กรรมการ ดร.สุมน ไวยบุญญา กรรมการ และดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้สังเกตการณ์การตรวจติดตาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *