มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนบูรณาการด้านการศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ(แผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *