มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ในจังหวัดนครนายก

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00- 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมนำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ในจังหวัดนครนายก โดยได้เดินทางไปยัง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครนายก ศาลเจ้าพ่อขุนด่านนครนายก ศาลาวงกลมหรือศาลาลม วัดพระพุทธฉาย(วัดเขาชะโงก) อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ใหม่ ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและทราบถึงความสำคัญของสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *