มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก กิจกรรมศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาค้นหาก้อนหินที่มีลักษณะเฉพาะเเละรู้สึกประทับใจ สังเกตรายละเอียด เเล้ววาดภาพ บันทึกข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต อันเป็นสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเป็นครูปฐมวัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง รู้จักความต้องการของตนเอง อีกทั้งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเเตกต่างของเพื่อน เพื่อปรับตัวเเละอยู่ร่วมกัน และกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาช่วยดูเเลรักษาความสะอาด เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์ เวลา 9.00-14.00 น. ณ สวนลุงเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *